Regulamin darowizn

1. Postanowienia wstępne 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Fundację SPLEEN, ul. Stańczyka 9/20, 30-126 Kraków, KRS: 0000952596, NIP: 6772474190, (dalej: Fundacja) usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu przekazywania drogą elektroniczną darowizn pieniężnych, jak również zasady związane z przekazywaniem darowizn tradycyjnym przelewem bankowym na rzecz Fundacji SPLEEN.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze stron spleen.pl oraz shop.spleen.pl w celu przekazania darowizny.
 3. Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronach spleen.pl oraz shop.spleen.pl

2. Sposób zbierania i cel wykorzystania darowizn

 1. Darowizny wykorzystywane są tylko i wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi Fundacji.
 2. Darowiznę można przekazać po kliknięciu „WESPRZYJ NAS” na stronie  spleen.pl oraz shop.spleen.pl. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności PayU.
 3. Darowizny te są obsługiwane przez serwis internetowy – firmę Przelewy24, który jest obsługiwany przez operatora płatności: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 4. Po wyborze płatności zostaje przekierowany do internetowego serwisu płatniczego Przelewy24 umożliwiającego dokonanie transakcji z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej.
 5. Darowiznę można wpłacić za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez firmę Przelewy24, tj. przy pomocy e-przelewu, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i bezpośredniego przelewu na konto.
 6. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
 7. Za pośrednictwem strony można przekazywać darowizny jednorazowe i cykliczne (zwane dalej „Subskrypcją”).
 8. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronach spleen.pl oraz shop.spleen.pl lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna kwota”.
 9. Darczyńca może zdecydować się na regularne wsparcie działań Fundacji tj. wybrać opcję wpłat cyklicznych, czyli Subskrypcję. 
  1. w celu uruchomienia Subskrypcji należy zaznaczyć w formularzu zamieszczonym na stronach spleen.pl oraz shop.spleen.pl opcję wpłat cyklicznych;
  2. Subskrypcja ma charakter comiesięcznej darowizny automatycznie przekazywanej za pomocą karty kredytowej lub debetowej;
  3. decydując się na Subskrypcję Darczyńca wyraża zgodę na pobieranie przez operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości zadeklarowanej darowizny;
  4. rozpoczęcie Subskrypcji jest równoznaczne z utworzeniem dla Darczyńcy strony internetowej konta personalnego; dane dostępowe do konta są przesyłane za pomocą wiadomości e-mail;
  5. dostęp do konta personalnego jest możliwy na stronie, której adres zostanie otrzymany w wiadomości e-mail po rozpoczęciu subskrypcji;
  6. Fundacja  nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej Darczyńcy, dane te przechowuje operator płatności;
  7. operator płatności, pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token umożliwiające przypisanie do indywidualnego użytkownika/czki unikalnego identyfikatora za pomocą, którego Darczyńca cyklicznie dokonuje darowizn w celu wsparcia działań Fundacji;
  8. po zweryfikowaniu danych karty kredytowej lub debetowej Fundacja otrzyma pierwszą darowiznę, a Darczyńca – wiadomość e-mail potwierdzającą prawidłowe uruchomienie Subskrypcji;
  9. kolejne darowizny będą przekazywane w odstępne 30 dni;
  10. Darczyńca może w dowolnym momencie zrezygnować z Subskrypcji. W tym celu należy się skontaktować z Fundacją SPLEEN, ul. Stańczyka 9/20, 30-126 Kraków, KRS: 0000952596, NIP: 6772474190, wysyłając maila na spleen@spleen.pl.
 10. Darowiznę można też przekazać za pomocą tradycyjnego przelewu na nr konta Fundacji: PL 04 1090 2590 0000 0001 4985 0860 (Santander Bank Polska S.A.)

3. Opłaty

Fundacja nie pobiera od Darczyńcy żadnej prowizji ani innych dodatkowych opłat od wpłat Darowizn.

4. Reklamacje, zwroty 

 1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny należy je zgłosić Fundacji pod adresem: spleen@spleen.pl 
 2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
  1. przesyłką pocztową na adres: PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska, lub
  2. bezpośrednio w siedzibie PayPro lub w jednostkach organizacyjnych PayPro prowadzących obsługę klientów;
  3. faksem – na numer +48 616429031;
  4. w formie elektronicznej:
   1. na adres poczty elektronicznej: – przez Płatników lub potencjalnych Płatników na adres – serwis@przelewy24.pl;
   2. poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.przelewy24.pl/pomoc
  5. ustnie:
   1. telefonicznie – pod numerem +48616429344; lub
   2. bezpośrednio w siedzibie PayPro oraz w jednostkach organizacyjnych PayPro prowadzących obsługę klientów – do protokołu podczas tej wizyty.

5. Dane osobowe Darczyńców

 1. Twoje dane przetwarza Fundacja SPLEEN (ul. Stańczyka 9/20, 30-126 Kraków, spleen@spleen.pl) w następujących celach i zakresie:
  1. w celu realizacji umowy darowizny: pytamy o Twoje imię i nazwisko, by wiedzieć, z kim zawieramy umowę. Dzięki temu możemy np. wystawić zaświadczenie o przekazaniu nam darowizny (pozwoli Ci to odliczyć ją od podatku). W przypadku tradycyjnego przelewu przetwarzamy Twój numer konta i adres widoczny na przelewie. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do technicznej obsługi płatności online. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy.
  2. w celu wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości) przetwarzamy informacje związane z transakcją, tj. Twoje imię i nazwisko, kwotę darowizny, numer konta i adres w przypadku przelewu bankowego Podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  3. w celu wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowań za wsparcie oraz w celu prowadzenia statystyk wpłat przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz ilość i wysokość darowizn. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes. Jeśli nie życzysz sobie podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: spleen@spleen.pl,
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny.
 3. Twoje dane przetwarzają również jako odrębni administratorzy następujące podmioty:
  1. firma Przelewy24, która jest obsługiwana przez operatora płatności: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań,, regulamin i polityka prywatności dostępne są na stronie: https://www.przelewy24.pl/regulamin;
  2. Bank prowadzący konto Fundacji – Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
 4. Twoje dane zachowujemy przez następujące okresy:
  1. dane przetwarzane w celu realizacji umowy – do czasu przedawnienia roszczeń (6 lat od przekazania darowizny),
  2. dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych – przez okres przewidziany w ustawie o rachunkowości (7 lat od przekazania darowizny),
  3. dane przetwarzane w celu wysłania podziękowań i zarządzania relacjami – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub przez okres 2 lat od ostatniej odnotowanej interakcji (np. wysłania podziękowań za przekazanie darowizny).
 5. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. A jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.